top of page

Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin Programı Başvuruları Açıldı

Öğretmenlerin, öğrencilerinin yaratıcılık gelişimini destekleyebilmeleri için her şeyden önce kendilerinin yaratıcılık potansiyellerinin farkına vararak yaratıcılıklarını geliştirmeleri, bu alanda bilgi ve deneyim sahibi olmaları gerekmektedir.

Programın Tanıtımı

Öğretmenlerin, öğrencilerinin yaratıcılık gelişimini destekleyebilmeleri için her şeyden önce kendilerinin yaratıcılık potansiyellerinin farkına vararak yaratıcılıklarını geliştirmeleri, bu alanda bilgi ve deneyim sahibi olmaları gerekmektedir. Öğretmenler sınıflarında yaratıcı ve inovatif yöntemler kullanarak sahip oldukları donanım ve yetkinlikler ile rol model olarak öğrencilerinin bu becerilerinin gelişimini destekleyebilirler.


Bu bakış açısıyla program, öğretmenlere kendi yaratıcılık potansiyellerini keşfederek öğrencilerinde yaratıcılık potansiyelinin geliştirilmesini hedeflemektedir.


Programı başarı ile tamamlayan meslektaşlarımız kişisel MEBBİS sayfalarından MEB Seminer Belgesi’ni dijital olarak görüntüleyebilecektir.


Kimler Başvurabilir?


Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okulları ve özel okullarda görev yapan okul öncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve görsel sanatlar öğretmenleri programa başvuru yapabilir. Aşağıda hem devlet okullarında hem de özel okullarda görev yapan meslektaşlarımızın nasıl başvuru yapabileceği ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır.


Program Konuları


Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünmeye İlişkin Temel Kavramlar


Kişisel Yaratıcılık Potansiyelimiz


Öğrenme Biçimlerinin Yaratıcılık Üzerindeki Etkisi


Yaratıcılık Gelişimi İçin Kullanılabilecek Teknikler


Yaratıcı Ders Tasarımı


Programın Süresi


Eğitimimiz asenkron ve senkron çalışmalarla devam eden üç günlük bir eğitim programıdır.

bottom of page